Komunikat – posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Komunikantu o miejscu, terminie i porządku

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola

w dniu 5 czerwca 2020 r.

Załącznik do pobrania