Komunikat


O miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola.