Komunikat


O miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzwola.