Komunikat


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje o zmianie regionalizacji od dnia 21.09.2022 r. obszarów objętych ograniczeniami i wejściu w życie ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2022/1617 z dnia 19 września 2022 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 

Wyżej wymienione rozporządzenie ustala, że gmina Dzwola i gmina Chrzanów znajdujące się dotychczas na obszarze objętym ograniczeniami III (czerwonym) od dnia 21.09.2022 r. należą do obszarów objętych ograniczeniami II (różowych).

obszarze objętym ograniczeniami III (czerwonym) pozostaje nadal gmina Potok Wielki.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji pozostaje bez zmian na wszystkich obszarach objętych ograniczeniami.

Link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1617&from=EN

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim

Lek. wet. Roman Jarosz