„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie Informacyjne


Wójt Gminy Dzwola zaprasza mieszkańców gminy Dzwola zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 26 września (poniedziałek) 2022 r. w godz. 8.00-10.00. Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Dzwola (sala narad).

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • Wymianę źródła ciepła,
  • Instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • Mikroinstalację fotowoltaiczną
  • Ocieplenie przegród budowlanych
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • Dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.