Zmiana w dodatku węglowym


We wtorek 20 września, weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o dodatku węglowym, musimy dokonać ponownej weryfikacji wniosków, biorąc pod uwagę:

  • główne źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

oraz

  • wniosków złożonych dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania. Dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Gmina Dzwola liczy 6 188 mieszkańców, którzy tworzą około 1800 gospodarstw domowych.

Właściciele nieruchomości zgłosili do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) 1750 położonych na terenie gminy Dzwola budynków, wskazując w złożonych deklaracjach  główne źródła ogrzewania.

Na terenie Gminy Dzwola obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do dnia dzisiejszego wpłynęło 977 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie planu finansowego z dnia 21 września Wojewoda Lubelski, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznał i przekazał środki na wypłatę dodatków węglowych: 1 778 880,00 zł. Po dokonaniu weryfikacji gmina będzie wnioskowała o ewentualne zwiększenie przyznanych środków. W najbliższych dniach pieniądze trafią do wnioskodawców.

Od środy rozpoczęliśmy również przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel.