Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 9.00.