Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 8.00.

 

Wspólne komisje