Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Dzwola, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. o godz. 9.00.