Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad sesji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad VI sesji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. (piątek) o godz. 12.00.