Najlepsze życzenia z okazji Dnia Matki


„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”

Jan Paweł II

26 maja przypada bardzo ważny i wyjątkowy dzień. To Dzień Matki. Z tej okazji Drogie Mamy, przyjmijcie od samorządu gminnego szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud i wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie, za wasze serce.

Życzymy Wam, abyście zawsze były doceniane a miłość, którą obdarzacie bliskich wracała do Was z podwojoną siłą.

Wiesław Dyjach –Wójt Gminy Dzwola