Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Dzwola która odbędzie się 18 czerwca 2021 o godzinie 12.00 w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej.