Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola które odbędzie się 15 czerwca 2021 o godzinie 8.30 w sali narad Urzędu Gminy Dzwola.