Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dzwola która odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godzinie 8.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Dzwola.

Komunikat o miejscu, terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dzwola