Komunikat Wójta Gminy Dzwola


Wójt Gminy Dzwola  informuje o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kocudzy Pierwszej.

Informacja dotyczy Mieszkańców miejscowości: Zdzisławice, Władysławów, Kapronie, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Dzwola, Konstantów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim w dniu 28 kwietnia 2021 r. decyzją nr ONS.HK.721.13.2021 stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza Pierwsza. PPIS stwierdził obecność bakterii z grupy coli, w pobranych z wodociągu próbkach wody.

Woda nie może być używana do picia, przygotowania posiłków, mycia zębów i kąpieli, do czasu poprawy jakości wody.

Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych.

Wójt Gminy Dzwola zapewni zastępcze źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – woda będzie dostarczana przez druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dla gospodarstw rolnych, woda dla zwierząt będzie dostarczana samochodami OSP w godzinach wieczornych i porannych, samochód będzie jechał przez miejscowość.

Więcej informacji pod nr telefonu 15 875 22 15, 661 159 445 lub 798 720 013.

Przepraszamy za powstałe niedogodności, działania naprawcze zostały już podjęte w dniu jutrzejszym zostaną wykonane kolejne próby wody.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola