Laboratoria przyszłości


Gmina Dzwola otrzymała 180 000,00 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach „Polskiego Ładu”. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

 

Wysokość dofinansowania zależy od liczby uczniów uczęszczających do danej szkoły. Szkołom w Gminie Dzwola przyznane zostały środki w następujących kwotach:

– Szkoła Podstawowa w Branwi 30 000,00 zł.,

– Szkoła Podstawowa w Dzwoli 30 000,00 zł.,

– Szkoła Podstawowa w Kocudzy 60 000, 00 zł.,

– Szkoła Podstawowa w Krzemieniu 60 000, 00 zł.

Otrzymane środki przeznaczone będą  na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Wśród podstawowego wyposażenia, które w ramach projektu musi zakupić szkoła są: drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania audio i video oraz lutownice z akcesoriami. Szkoły w ramach programu mogą wybierać także z katalogu wyposażenia dodatkowego zawierającego wykaz sprzętu – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.