DODATKOWE WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA „POZNAJ POLSKĘ”


Gmina Dzwola otrzymała dodatkowe środki finansowe na organizację wyjazdu edukacyjnego w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja na rok 2021.

 

Tym razem przyznane środki finansowe, w formie dotacji celowej, zostały przeznaczone na dofinansowanie trzydniowej wycieczki szkolnej na trasie Kraków – Zakopane, dla klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzwoli.

Kwota, jaką Gmina otrzymała w ramach wsparcia wyniosła 14 240,00 zł.

Wkład własny, finansowany przez rodziców 3 560,00 zł.

Łączna wysokość tego przedsięwzięcia to  17 800,00 zł.

Szczegółowe relacje z wycieczki będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.