Lubelskie wspiera OSP


W dniu 18 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu janowskiego, a także z terenu gminy Dzwola podpisały umowy dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubelskiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego z konkursu pn. „Lubelskie Wspiera OSP”.

W uroczystym podpisaniu i przekazaniu umów wzięli udział: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, dyrektorzy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego m.in. dyrektor Janusz Bodziacki, zastępca dyrektora Emilia Flis, przedstawiciele jednostek OSP z powiatu janowskiego. Naszą gminę reprezentowali przedstawiciele 11 jednostek OSP z terenu gminy Dzwola złożyło wnioski o dotacje. Dotacje, jakie otrzymały nasze jednostki:

 • OSP Branew – 10 000,00 zł;
 • OSP Branewka – 10 000,00 zł;
 • OSP Dzwola – 10 000,00 zł;
 • OSP Kocudza Dolna – 10 000,00 zł;
 • OSP Kocudza Druga – 10 000,00 zł;
 • OSP Kocudza Górna – 10 000,00 zł;
 • OSP Konstantów – 10 000,00 zł;
 • OSP Krzemień Drugi – 10 000,00 zł;
 • OSP Krzemień Pierwszy – 10 000,00 zł;
 • OSP Zdzisławice – 9 990,00 zł;
 • OSP Zofianka Dolna – 10 000,00 zł.

W ramach umów wyżej wymienione jednostki OSP będą realizowały program przez okres 6 miesięcy, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Gminy Dzwola, a także całego powiatu janowskiego. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup brakującego sprzętu i wyposażenia osobistego strażaków ratowników w jednostkach OSP.