Składy OKW z uwzględnieniem pełnionych funkcji


Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych od nr 1 do nr 8 w Gminie Dzwola odbyły się w dniach 20-21 marca 2024 r. Komisje dokonały wyboru Przewodniczącego Komisji i jego Zastępcy. Komisje ustaliły sposób wykonywania swoich zadań. Poniżej Komisje podają informacje o swoim składzie z uwzględnieniem pełnionych funkcji.

Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1 do nr 8 w gminie Dzwola informują, że w dniu głosowania 7 kwietnia 2024 r., rozpoczną pracę o godzinie 6:00

Informacja o składach z funkcjami