Małżonkowie z gminy Dzwola świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego


Małżonkowie z gminy Dzwola świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Rocznica ślubu to wyjątkowy dzień dla każdej pary, a także dowód ich ogromnej miłości oraz oddania, które trwają mimo przeciwności losu. Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. I to właśnie ten jubileusz stał się powodem dla, którego dnia 19 września 2021 r. – 17 par małżeńskich z terenu Gminy Dzwola spotkało się na uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Kocudzy, którą koncelebrował Dziekan dekanatu janowskiego ks. Jan Kardaś. Tradycyjnie podczas nabożeństwa małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Następnie Jubilaci wraz z władzami gminy udali się do Domu Ludowego w Kocudzy Drugiej, gdzie odbyła się dalsza część programu.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z Kierownik USC Ewą Grzywna przywitali jubilatów oraz przybyłych gości. Po tej ceremonii Wójt Gminy Dzwola złożył gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia parom obchodzącym Złote Gody. Następnie Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji medalami za Długie Pożycie Małżeńskie. Jubilaci otrzymali również dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki wręczone przez Wójta Gminy i Przewodniczącą Rady Gminy. Odśpiewano tradycyjne 100 lat i wzniesiono toast za wszystkich Jubilatów. Zwieńczeniem uroczystości Złotych Godów było wspólne, pamiątkowe zdjęcie oraz poczęstunek.

Strażacka Orkiestra Dęta z Dzwoli zapewniła oprawę muzyczną uroczystości, współtworząc jej wyjątkowy charakter. Orkiestra aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, reprezentuje Gminę Dzwola podczas wydarzeń regionalnych oraz nieprzerwanie upowszechnia tradycję gry na instrumentach.