Spotkanie z Amazonkami i nie tylko…


W sobotnie popołudnie 18 września Koło Gospodyń Wiejskich w Dzwoli zorganizowało Festyn #SzczepimySię z KGW  połączony ze spotkaniem z Lubelskimi Amazonkami w ramach realizacji zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem festynu była promocja szczepień przeciw COVID-19. Utworzony został punkt szczepień przeciw COVID-19, w którym przez 5 godzin była możliwość zaszczepienia się szczepionką firmy Johnson & Johnson lub Pfizer.

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek reprezentowane było przez Henrykę Salachna i Henrykę Marciniak. Amazonki przeprowadziły warsztaty na temat „Zdrowie to podstawa – Rak to nie wyrok” mające na celu propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych piersi. Zaprezentowały na fantomach metody samobadania piersi. Podzieliły się swoimi doświadczeniami w kwestii profilaktyki, dbałości o siebie i bliskich. Uczestniczki spotkania mogły na fantomach nauczyć się samobadania piersi  oraz poczuć przez dotyk, jak wyczuwać chorobowe zmiany. Udział w spotkaniu wzięły kobiety w liczbie około pięćdziesięciu. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez członkinie KGW z Dzwoli oraz koncertem w wykonaniu rodzeństwa Wiktorii i Michała Małków, dzieci z naszej miejscowości.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Wójt Wiesław Dyjach wraz z małżonką Anną, delegacje z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy.

Dziękujemy Panu Wójtowi Wiesławowi Dyjachowi za wsparcie w organizacji festynu, jak również Druhom Strażakom OSP w Dzwoli za miłą współpracę i pomoc w sprawach technicznych. Podziękowania kierujemy również do Pana Tomasza Jaszka,  Dyrektora GBPiOK, za przygotowanie oprawy muzycznej i udostępnienie sprzętu muzycznego.

Tekst i foto:  KGW z Dzwoli