Manewry OSP w Gminie Dzwola


W dniu 6 listopada 2021 r. w miejscowościach Konstantów i Krzemień Drugi odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dzwola przy udziale WOT-u. Ćwiczenia rozpoczęły się zbiórką przed remizą OSP Konstantów – gospodarza ćwiczeń, o godzinie 11.00.

W ćwiczeniach uczestniczyło 11 jednostek OSP z terenu gminy Dzwola, tj. OSP Branew, OSP Branewka, OSP Dzwola, OSP Kocudza Dolna, OSP Kocudza Druga, OSP Kocudza Górna, OSP Konstantów, OSP Krzemień Pierwszy,OSP Krzemień Drugi, OSP Zdzisławice, OSP Zofianka Dolna oraz żołnierze z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty, 255 Kompanii Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Zamościu.

Ćwiczenia zostały podzielone na trzy fazy. Pierwsza faza miała na celu przeprowadzenie szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w celu przypomnienia i utrwalenia wiadomości, które odbywało się w podgrupach. Zajęcia były prowadzone przez żołnierzy medyków z WOT.

Druga faza manewrów to wykonanie ćwiczenia bojowego w celu realizacji zadania przy wsparciu żołnierzy WOT. Jednostki OSP zostały podzielone na dwie grupy. Każda z grup po zaalarmowaniu straży pożarnej, musiała udać się na miejsce zdarzenia w celu ugaszenia pożaru oraz w przypadku rannych ewakuowanie ich z miejsca zagrożenia i udzielenie im pierwszej pomocy. Kiedy zastępy OSP dotarły na miejsce zdarzenia musiały zbudować linię gaśniczą w celu czerpania wody z rzeki za pomocą motopomp i podania jej druhom w odpowiednim ciśnieniu na miejsce pożaru. Odległość od rzeki do miejsca pożaru wynosiła ponad 500 m.

Równorzędnie podczas prowadzonego ćwiczenia bojowego żołnierze z WOT prowadzili akcję poszukiwawczą osób poszkodowanych podczas pożaru lasu.

Trzecia faza ćwiczeń obejmowała przeprowadzenie szkolenia z naprowadzania śmigłowca i wykonanie pokazowego ćwiczenia z przygotowania miejsca do lądowania.

Na koniec manewrów dla wszystkich uczestników został przygotowany ciepły poczęstunek.

 

Nasi strażacy oraz żołnierze bardzo profesjonalnie podeszli do ćwiczeń, wykazując przy tym swą determinację oraz doświadczenie.

OSP Konstantów dziękujemy za sprawne zorganizowanie manewrów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za odbyte ćwiczenia.