Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

 

 Obwieszczenie okręgki Dzwola-1