Mieszkańcy Gminy Dzwola – statystyka rok 2022


W Gminie Dzwola zameldowanych jest obecnie 6157 osób, są to dane na dzień 31 grudnia 2022 r. zgodnie z prowadzonym w Urzędzie Gminy Dzwola rejestrem mieszkańców.

Od początku do końca 2022  roku liczba mieszkańców Gminy Dzwola zmniejszyła się o 65.

Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Z przedstawionych danych wynika, iż udział mężczyzn w ogólnej liczbie ludności jest większy niż kobiet, dominują mężczyźni jest ich o 71 więcej.

W 2022 roku urodziło się 38 nowych mieszkańców gminy jest to 21 dzieci mniej nie w roku 2021.

Wykres: Liczba urodzeń w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2022

 

W 2022 roku odnotowano o 14 zgonów mniej niż w 2021 roku. Łącznie zmarły 83 osoby.

Wykres: Liczba zgonów w Gminie Dzwola w latach 2016 – 2022

 

Liczba urodzeń i zgonów z podziałem na wszystkie miejscowości Gminy Dzwola w latach 2020-2022:

Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze prowadzonym w Urzędzie Gminy Dzwola 5 najstarszych mieszkańców, którzy w tym roku osiągnął sędziwy wiek to:

– kobieta 100 lat, zamieszkała w Kocudza Trzecia,

– kobieta 99 lat, zamieszkała w Krzemieniu Drugim,

– mężczyzna 98 lat, zamieszkały w Zdzisławicach,

– kobieta 96 lat, zamieszkała w Konstantowie,

– mężczyzna 96 lat, zamieszkały w Dzwoli.

 

W minionym roku Urząd Stanu Cywilnego w Dzwoli zarejestrował, iż ogólna liczba mieszkańców Gminy, którzy zawarli związek małżeński to 63 osoby. 

Jubileusz Złotych Godów w 2022 r. obchodziło 17 par małżeńskich.