Miliony na inwestycje w Gminie Dzwola


W dniu 25 października 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

W ramach programu Gmina Dzwola otrzymała środki w wysokości 9 975 000,00 zł.

Z otrzymanych pieniędzy zrealizowane zostaną dwie inwestycje:

  • Przebudowa ujęcia wody, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ujęcia wody w Kocudzy Pierwszej, przebudowa sieci wodociągowej w msc. Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia oraz budowa sieci wodociągowej w ramach, której zostanie wykonany łącznik sieci w msc. Kocudza Druga, Dzwola oraz Konstantów i Krzemień Drugi. Ponadto w celu oszczędności energii elektrycznej, a co za tym idzie pozytywnego oddziaływania na środowisko zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na ujęciu wody w Kocudzy Pierwszej i Branewce.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 7 125 000 zł.

  • Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew (droga od boiska sportowego w kierunku miejscowości Zofianka Dolna).

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych o numerach 108998L, 108886L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 1992 mb, docelowej szerokości 5 m wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową mostu na rzece Branew. W wyniku realizacji inwestycji zostanie poprawione bezpieczeństwo użytkowników drogi  w tym turystów odwiedzających Lasy Janowskie oraz korzystających ze szlaku rowerowego „Czarna Perła”.

Wysokość otrzymanego dofinansowania to 2 850 000 zł.

Informujemy również, iż wniosek złożony przez Powiat Janowski został także rozpatrzony pozytywnie. A obejmuje on ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 2811L Dzwola – Goraj w lokalizacji od km  0+000  do km 6+646″. Inwestycja będzie wykonana na terenie naszej gminy oraz na terenie gminy Chrzanów. Koszt otrzymanego dofinansowania to 14 250 000 zł. Wkład własny dla tej inwestycji zostanie zapewniony w budżecie Gminy Dzwola i Gminy Chrzanów.

W dniu 26 października 2021 r. z rąk Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego oraz Senatora Grzegorza Czeleja, Starosta, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu janowskiego otrzymali stosowne promesy. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach odebrał promesę na kwotę 9 975 000,00 zł.