Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola


Wójt Gminy Dzwola, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania przez Koło Łowieckie NR 42 „Janowskie Bory” w Ciechocinie w obwodzie łowieckim nr 265 (gmina Dzwola).

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

Obwód 265- mapa