Miło czas spędzony z Seniorami i Fundacją Biedronki za Nami


W dniu 29 maja 2023 r., Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej   zorganizowało III spotkanie dla swoich seniorów dzięki udziałowi w programie „Danie wspólnych chwil” sfinansowanego przez Fundację Biedronki.

Nasze założenia względem wspaniałej grupy Naszych Seniorów spełniły się, co miało także swoje wyrażenie w fakcie, że osoby starsze na spotkaniu przy wspólnym stole były bardzo wzruszone, nawet tym, że jest coś inicjowane i organizowane specjalnie dla ich grupy. Cały ten wspólny czas upłynął w miłej atmosferze, uśmiechu, życzliwości, ciekawych rozmowach i spostrzeżeniach o ważności podejmowania takich i podobnych inicjatyw w przyszłości.

Na spotkanie zaproszeni byli specjalni goście związani z tematyką profilaktyczną na rzecz seniorów. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych tematyka owa była istotnym elementem tego spotkania.

W związku z tym, na spotkaniu obecna była policjantka Pani Faustyna Łazur, aspirant sztabowy z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Poruszyła ona problematykę zagrożeń osób starszych ze strony przestępców oraz przedstawiła sposoby skutecznego reagowania na tego typu zdarzenia. Przedstawiła  najczęściej stosowane przez przestępców metody: „na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek” czy „przedstawicieli instytucji państwowych”. Objaśniła seniorom sposoby i techniki manipulacji stosowane przez oszustów, ucząc ich jednocześnie, jak prawidłowo reagować na tego rodzaju zagrożenie oraz jak zachowywać się asertywnie w takich przypadkach. Są one stale znaczącym problemem w Polsce, szczególnie z udziałem osób starszych, i zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Apelowała o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Przestrzegała przed przekazywaniem pieniędzy obcym osobom- fizycznie i poprzez przelewy bankowe.   

Swoją obecnością zaszczycili nas również  Pan Leszek Dycha– prezes OSP w Dzwoli, Pan Mariusz Świś- naczelnik OSP w Dzwoli, Pan Stanisław Dyjach – w-ce prezes  OSP w Dzwoli. Przedstawili oni fachowe  informacje, doświadczenia i wskazówki  związane z zawodem strażaka, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy  czy wypadku oraz  pouczyli, w jakich okolicznościach należy dzwonić pod nr alarmowe.  Pan Leszek Dycha zwrócił uwagę na zagrożenia, które mogą wystąpić w naszych domach, tj. dwutlenek węgla – cichy zabójca, butle gazowe – czy są prawidło podłączone z kuchenką i podał wiele inny ciekawych przykładów.

Fundacji Biedronki za sfinansowanie trzech  naszych spotkań z Seniorami DZIĘKUJEMY!!!

Seniorom z Dzwoli za tak liczne przybycia na spotkania DZIĘKUJEMY!!!

Panu Wiesławowi Dyjachowi Wójtowi Gminy Dzwola  za wsparcie przy realizacji projektu DZIĘKUJEMY!!!

Strażakom z OSP w Dzwoli  za udostępnianie  sali i zaplecza kuchennego DZIĘKUJEMY!!!

Wszystkim za przybycie DZIĘKUJEMY!!!

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej