Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L w Konstantowie – odbiór inwestycji


W dniu 25 sierpnia 2023 r. odbył się odbiór techniczny inwestycji pn. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola – Konstantów w km 1+674,50 do km 2+633,50.

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola  – Konstantów w km 1+674,50 do km 2+633,50”     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 b)

 

W ramach przeprowadzonej modernizacji wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o grubości 6 cm i szerokości 5,5 m na odcinku o długości 959 m, pobocze utwardzone asfaltem po stronie lewej o szerokości 1,3 m oddzielone od jezdni korytkami ściekowymi o długości 959 m oraz pobocze utwardzone kruszywem drogowym o szerokości 0,75 m po stronie prawej. Ponadto zostało wykonane oznakowanie poziome oraz wymieniono na nowe oznakowanie pionowe. Przy okazji realizacji inwestycji został wykonany parking przy remizie OSP Konstantów.

Koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową i nadzorem inwestorskim to 1 381 047,33 zł. Dofinansowanie inwestycji pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i wynosi 871 124,00 zł.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.

Modernizacja drogi z pewnością przyczyniła się do zwiększenia komfortu jazdy i bezpieczeństwa na drodze.

W trakcie prac droga wyglądała tak:

Efekt modernizacji:

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 109004L Dzwola  – Konstantów w km 1+674,50 do km 2+633,50”     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 b)