Informacja


Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, zostały zarządzone na 24 września 2023 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 183) informuje się, że od 25 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. zostanie udostępniony do wglądu spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 24 września 2023 r.

 Miejsce wyłożenia spisu: Urząd Gminy Dzwola, pok. nr 15, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Dzwola

                                                                                        /-/  Wiesław Dyjach