Podpisanie umowy na przebudowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy Dzwola


W czwartek, 24 sierpnia 2023 r. podpisano umowę na budowę nowej siedziby jednostek organizacyjnych Gminy Dzwola. Inwestycja powstanie w ciągu 18 miesięcy.

Wykonawcą, w wyniku postępowania przetargowego, została firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej. Wartość umowy to kwota: 7.134.000,00 zł.

Tak duża, kolejna inwestycja w Gminie Dzwola jest możliwa dzięki pozyskaniu przez samorząd dofinansowania ze środków zewnętrznych, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – II Edycja w kwocie: 3.950.000,00 zł.

Umowę na wykonanie prac budowlanych polegających na przebudowie i adaptacji budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola” podpisali Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola wraz z Anetą Gilas – Skarbnikiem Gminy oraz Wykonawca Rafał Jarosz – właściciel firmy PHU Rafał Jarosz.

Inwestycja będzie obejmować kompleksowe prace budowlane (adaptacyjne i wykończeniowe) budynku, zakup wyposażenia, budowa lokalnej sieci komputerowej i zagospodarowanie terenu wokół budynku.

O potrzebie budowy nowego urzędu mówiono od co najmniej 30 lat. Stan obecnie użytkowanego obiektu z każdym rokiem się pogarsza.  Dotychczasowy budynek urzędu gminy powstał w latach 70. Rozpoczęcie budowy nowego budynku na potrzeby administracyjne Urzędu Gminy Dzwola miało miejsce w 2013 roku – etap I – stan surowy (ściany oraz dach) koszt: 1.718.953,23 zł. W rok 2016 rozpoczęto etap II – stolarka drzwiowa i okienna oraz elewacja zewnętrzna i odwodnienie, koszt: 820.739,24 zł. Od roku 2018 do roku 2021 z przyczyn formalno-prawnych dalszy postęp prac przy budynku był niemożliwy. W roku 2021 została przeprowadzona inwentaryzacja istniejącego budynku. W 2022 roku po zakończonym postępowaniu sądowym gmina uzyskała prawa autorskie do projektu, została również wykonana dokumentacja projektowa, celem przygotowania procedury przetargowej. Dzięki determinacji i zaangażowaniu władz gminy w dniu 22 sierpnia 2023 r. udało się uzyskać stosowne pozwolenie na wykonanie prac budowlanych, zgodnie z opracowanym projektem.

Celem pozyskania środków finansowych zewnętrznych, złożony został wniosek na realizację inwestycji: do Rządowego Funduszu Polski Ład. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i Gmina Dzwola otrzymała promesę na realizację inwestycji.

Siedzibę w budynku będą miały trzy instytucje: Urząd Gminy Dzwola, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury. Nowa przestrzeń ma być funkcjonalna, pasywna i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną przestronne parkingi dla interesantów. W ramach budowy powstanie także sala konferencyjna, na której będą odbywać się posiedzenia rady gminy, spotkania z mieszkańcami oraz śluby cywilne – budynek został zaprojektowany z myślą o ludziach, tak by mógł być wizytówką gminy – mówi Wójt Gminy Wiesław Dyjach.

Wójt Gminy Dzwola podziękował za wsparcie tak ważnej inwestycji dla naszego społeczeństwa, jak również zwrócił uwagę na dotychczasową dobrą współpracę z Parlamentarzystami, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Wojewodą Lubelskim i Radą Gminy podsumowując ostatnie lata współdziałania i otrzymanych funduszy. Przypomniał szereg zrealizowanych zadań, na które w ostatnich latach Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie. Były to budowa i remonty dróg, oświetlenie ulic, przebudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej, pracownia przedmiotowa, sprzęt dla uczniów do nauki zdalnej, wyposażenie stołówek szkolnych, dotacje na remonty świetlic wiejskich, zakup samochodów i sprzętu dla OSP, remont strażnic, termomodernizację szkół, projekty OZE: instalacje fotowoltaiczne, solarne i piece, oczyszczalnie ścieków oraz wiele innych zrealizowanych zadań na rzecz społeczności lokalnej.

W dniu 24 sierpnia odbyła się również XLI sesja Rady Gminy Dzwola, po zakończonych obradach Wójt wspólnie z Radnymi Gminy Dzwola przeszli na miejsce budowy, gdzie został przekazany plac budowy wykonawcy inwestycji. Jak zapowiedział wykonawca Rafał Jarosz, prace budowlane rozpoczną się niebawem. Nowa siedziba jednostek organizacyjnych Gminy Dzwola ma być gotowa do końca lutego 2025 roku.