Modernizacje dróg gminnych w Branewce i Krzemieniu Drugim


W dniu 18 i 19 października rozpoczęte zostały prace modernizacyjne na dwóch drogach gminnych w miejscowości Branewka i Krzemień Drugi.

Pierwsza z dróg, która zostanie wyremontowana, to droga gminna nr 109018L w miejscowości Branewka na odcinku 890 m. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m na całym odcinku plus pobocza gruntowe. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Janowie Lubelskim.

Druga z modernizowanych dróg, to droga o numerze 108995L w miejscowości Krzemień Drugi (Majdan) o długości 310 m. W ramach tej inwestycji  również powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m plus pobocza gruntowe. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.