Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym


Szanowni Państwo, informujemy, iż zgodnie z pismem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie na terenie gminy Dzwola funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR) w miejscowości Flisy.

Na potwierdzenie tego faktu przedstawiamy informacje KOWR OT w Lublinie.

Mając na uwadze powyższe, rodziny byłych pracowników PPGR mogą uzyskać wsparcie finansowe na zakup:

  • ​​sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Nabór projektu grantowego ruszył 4 października i będzie trwał do 5 listopada.

Stosowne oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku o wsparcie finansowe można składać w Urzędzie Gminy Dzwola do dnia 29 października 2021 r. w sekretariacie urzędu.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 15 8752 215.

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica opiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu