Posiedzenie wspólne wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola


Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia wspólnego wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 28 października 2021 r. o godz. 9.00.