Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola – postępy prac instalacyjnych


Obecnie trwają prace montażowe instalacji OZE na terenie naszej gminy. Postęp prac na dzień dzisiejszy jest mocno zaawansowany.

Projekt został dofinansowany  w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 63% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach projektu „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola” w gospodarstwach domowych z terenu gminy Dzwola docelowo ma zostać zamontowanych 186 instalacji fotowoltaicznych, 74 instalacji kolektorów słonecznych i 24 pieców c.o. na biomasę (pellet). Nadmienić tutaj należy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji fotowoltaicznej jest jednym z najniższych w województwie lubelskim.

Do dnia 19 sierpnia 2022 roku wykonano około 100, czyli ponad połowę instalacji ze 186 instalacji fotowoltaicznych oraz około 60 instalacji ze 74 instalacji kolektorów słonecznych.

Montaż pieców na pellet został już oficjalnie zakończony i odebrany w dniu 25 lipca 2022 r. Dostawcą i wykonawcą pieców na pellet była firma ZPH KRZACZEK SP. Z O.O. KLIKAWA, UL. LEŚNA 5 24-100 PUŁAWY. W gospodarstwach domowych zamontowane zostały piece o mocy od 15kW do 35kW. Koszt wykonanych prac wyniósł 460 080,00 zł.

Na rynku instalacji OZE występują okresowe braki w zaopatrzeniu w podzespoły do instalacji, mimo to dostawy są realizowane w miarę sprawnie i zmierzają do ukończenia.