Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Krzemieniu Pierwszym


Miło nam Państwa poinformować, że Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym otrzymała dofinansowanie w wysokości 600 000,00 zł na zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4.

Zakup samochodu będzie możliwy dzięki dotacji dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego ze środków pochodzących z NFOŚiGW / WFOŚiGW, dotacji KSRG, dotacji MSWiA, środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych oraz środków pochodzących z budżetu Gminy Dzwola. Koszt zakupu pojazdu wynosi około 840 000,00 zł. Gmina Dzwola dopłaci kwotę brakującą do kwoty dotacji tj. około 240 000,00 zł po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Poniżej zestawienie jednostek OSP i samochodów z dofinansowaniem w 2021 r.

Zestawienie_jednostek_OSP_i_samochodów_z_dofinansowaniem_w_2021_r

Dziękujemy za wsparcie osobom zaangażowanym, które przyczyniły się do tego sukcesu, a w szczególności Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. mgr inż. Grzegorzowi Pazdrakowi oraz Posłowi na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu.

OSP Krzemień Pierwszy w 1997 roku została włączona do systemu KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), w pierwszej kolejności oraz na pierwszej linii działania uczestniczy w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i usuwaniu zagrożeń miejscowych. 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4×4 pozwoli na jeszcze lepsze i sprawniejsze ratowania mienia i życia ludzkiego oraz lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe dla rozległego terenu gminy Dzwola. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie kompleksu leśnego leżącego na terenie gminy Dzwola, a również na terenie Powiatu Janowskiego.

Nowy samochód zastąpi w jednostce od lat używanego Stara 244.