Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska


Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o planowanym w 2021 r. przeprowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowych dot. gatunków i siedlisk przyrodniczych na gruntach leśnych, nieleśnych oraz wodach wszystkich form własności.

SKM_C224e21051010570