Konkurs NSP Test Student


Test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi  na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem::

https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy

Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  – powerbank i dysk twardy

Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Zapraszamy do udział wszystkich studentów.

Kontakt: m.rosolowska@stat.gov.pl

Magdalena Rosołowska

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

Tel 81 53 327 14

Regulamin Konkursu test wiedzy o NSP dla studentów szkół wyższych