Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego zachodzi konieczność wdrożenia dodatkowych środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.


Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest bardzo zaraźliwą i zakaźną chorobą, na którą chorują wszystkie gatunki ptaków, podlega ona obowiązkowi zwalczania. Likwidacja choroby zależy od natychmiastowego podjęcia szeregu restrykcji związanych z ograniczeniem przemieszczeń zwierząt i ludzi oraz radykalnych kroków zmierzających do eliminacji zagrożenia, w tym chorych ptaków. Straty związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wynikają z upadków i likwidacji chorego, zakażonego i podejrzanego o zakażenie drobiu oraz międzynarodowych restrykcji handlowych o charakterze zakazu handlu drobiem i produktami pochodzącymi od drobiu.
Mając na względzie powyższe, Główny Lekarz Weterynarii pismem nr WCHZZ.432.212.2021 z 30 kwietnia 2021 r. przekazał opracowane we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym- Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach wytyczne dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji na wybiegach dla gęsi, z poleceniem wdrożenia ww. zasad w formie zakazów i nakazów.
Ustanowienie rozporządzeniem Wojewody przedmiotowych zakazów i nakazów jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Wydanie rozporządzenia ma na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby wśród ptaków oraz ograniczenie ryzyka poniesienia finansowych strat gospodarczych w sektorze drobiarskim.
Tym samym wydanie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego jest uzasadnione.