Obwieszczenie GKW w Dzwoli


Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)  Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następujących okręgach wyborczych:

  • Okręg wyborczy nr 1, obejmujący: Dzwola 1 – 58, 88 – 153

W okręgu wyborczym nr 1 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 2, obejmujący: Dzwola od 153A do końca, Kocudza Górna

W okręgu wyborczym nr 2 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

  • Okręg wyborczy nr 3, obejmujący: Dzwola 59 – 87A, Konstantów

W okręgu wyborczym nr 3 w terminie do dnia 4 marca 2024 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych.

 

Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli przyjmuje w swojej siedzibie Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola do dnia 11 marca 2024 r.

Dyżury:

05.03.2024 r.   od godz. 08.00 do godz. 10.00
06.03.2024 r.   od godz. 08.00 do godz. 10.00
07.03.2024 r.   od godz. 08.00 do godz. 10.00
08.03.2024 r.   od godz. 08.00 do godz. 10.00
11.03.2024 r.    od godz. 08.00 do godz. 10.00

Obwieszczenie GKW z dnia 04.03.2024 r.