Ścieżka ekologiczna


Edukacja, aby była skuteczna, powinna angażować do działania i zachęcać do zdobywania informacji.

Przy współpracy z Urzędem Gminy Dzwola w ramach działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami, na terenie Zespołu Szkół w Kocudzy, został zrealizowany projekt w ramach którego zakupiono i zamontowano tablice informacyjne oraz  ławeczki. Tak powstała Ścieżka edukacyjna, która składa się z pięciu tablic i pięciu drewnianych ławek, a jej myśl przewodnia to ekologia.

Uczniowie w przystępny sposób mogą poznać tematy dotyczące między innymi:

  • co się dzieje z odpadami pochodzącymi z domu,
  • jak długo rozkładają się poszczególne śmieci,
  • efekty recyklingu,
  • kompostownia,
  • obieg wody w przyrodzie.

Ścieżka edukacyjna to doskonała pomoc dydaktyczna, którą można wykorzystać do realizacji zagadnień z ekologii na lekcjach przyrody, biologii i różnych tego typu zajęciach tak w klasach starszych, jak i młodszych. Przekazywanie uczniom niełatwych treści z zakresu ekologii w tak przyjazny sposób daje szansę na zaciekawienie ich tym tematem oraz na skuteczne zachęcenie do dbałości o środowisko.

Klasa ósma korzystając z pięknej pogody, mogła, jako pierwsza, odbyć lekcje na świeżym powietrzu.

Tekst i foto: ZS w Kocudzy