Obwieszczenie o obsadzeniu mandatu radnego


Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 3 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Dzwola w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, które dotyczyły obsadzenia 1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
  2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 3 głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

z listy nr  KWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”

1)    BLACHA Jan

Obwieszczenie z dnia 11.03.2024 r.