Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 kwietnia 2020 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.82.2020.AK.