Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola


W okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania – ograniczam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Dzwola, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów, z zastrzeżeniem poniżej wymienionych postanowień.

 

Wyżej określone ograniczenie polega na:

 • Urząd Gminy Dzwola będzie wykonywał wszystkie zadania należące do jego właściwości w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów;
 • budynek Urzędu Gminy Dzwola będzie dostępny wyłącznie dla pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem pkt 4;
 • kontakt interesantów z pracownikami Urzędu Gminy Dzwola jest możliwy w formie wykluczającej bezpośredni kontakt osobisty, tzn. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez: skrzynkę podawczą (e PUAP), pocztę e-mail, telefonicznie;
 • interesanci są przyjmowani w wyznaczonym do tego miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub zgłoszeniu przyjścia za pomocą dzwonka (zamieszczonego przy drzwiach wejściowych do Urzędu), w następujący sposób:
  – przyjęcie dokumentów od interesanta na parterze budynku,
  – sporządzenie dokumentu na stanowisku pracy bez udziału interesanta,
  – wydanie dokumentu na parterze budynku;
 • kasa Urzędu Gminy Dzwola realizuje obsługę w sposób określony w pkt 4, opłaty można również wnosić drogą elektroniczną.

Wszystkie dokumenty i wnioski, kierowane do Urzędu Gminy Dzwola, należy składać:

 • w przypadku, gdy wymagany jest podpis:
  – za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Dzwola dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej gov.pl
  -za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugdzwola@mbnet.pl.

Dokumenty urzędowe, wnioski i wszelkie pisma w formie papierowej można pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która jest ustawiona i oznakowana, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi.

Obsługa informacyjna interesantów w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Gminy Dzwola jest realizowana telefonicznie pod numerem 15 875 22 15.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola

Zarządzenie Nr 43 2020