Obwieszczenie o wydaniu decyzji


Poniżej przedstawiamy treść obwieszczenia o wydaniu decyzji z dnia 5 września 2023 r., znak: RZ.ZUZ.4.4210.212.2023.EB wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2023 r., poz. 1478/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Burmistrza Gminy Frampol, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z rzeki Biała Łada (według MPHP Łada) oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie wód ze zbiornika „Zalew we Frampolu” do rzeki Rakowa z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działki ewid. nr: 815, 814, 810, 809, 806/1, 803/5, 807/2, 811, 812/1, 696/8 obręb 0001 Frampol. Jednostka ewidencyjna 060205_4 Frampol miasto, dz. nr 650, 579/2, 579/4, 579/1, 663, 734, 405/5, 404/1, m704/2, 403/1, 661/1, 346, 345, 342/2, 341, 338, 337, 334, 333, 330, 329, 326, 325, 676 obręb 0011 Sokołówka, jednostka ewidencyjna 060205_5 Frampol, dz. nr 4448, 4453, 4480/1, 4479/1, 1178/1, 4452, 4477/1, 4451, 4476/1, 4450, 4475/1, 4449, 4474/1, 4757/2, 4757/3, 4461/1, 4459/1,4460/1, 4460/2, 5002/1, 5002/2 obręb 0010 Kocudza Trzecia, jednostka ewidencyjna 060503_2 Dzwola – powiat biłgorajski, województwo lubelskie,

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W STALOWEJ WOLI ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 05 września 2023 r. została wydana decyzja na pobór wody powierzchniowej z rzeki Biała Łada (według MPHP Łada) oraz szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzenie wód ze zbiornika „Zalew we Frampolu” do rzeki Rakowa z lokalizacją o zasięgu oddziaływania na działki ewid. nr: 815, 814, 810, 809, 806/1, 803/5, 807/2, 811, 812/1, 696/8 obręb 0001 Frampol. Jednostka ewidencyjna 060205_4 Frampol miasto, dz. nr 650, 579/2, 579/4, 579/1, 663, 734, 405/5, 404/1, m704/2, 403/1, 661/1, 346, 345, 342/2, 341, 338, 337, 334, 333, 330, 329, 326, 325, 676 obręb 0011 Sokołówka, jednostka ewidencyjna 060205_5 Frampol, dz. nr 4448, 4453, 4480/1, 4479/1, 1178/1, 4452, 4477/1, 4451, 4476/1, 4450, 4475/1, 4449, 4474/1, 4757/2, 4757/3, 4461/1, 4459/1,4460/1, 4460/2, 5002/1, 5002/2 obręb 0010 Kocudza Trzecia, jednostka ewidencyjna 060503_2 Dzwola – powiat biłgorajski, województwo lubelskie.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Nadzorze Wodnym w Leżajsku, z siedzibą ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk, pok. nr 10 w godzinach 730 – 1430. Sprawę prowadzi pani Ewa Barańska tel. 17 2420246.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35 – 103 Rzeszów za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Jagiellońska 17, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

                                                                                                                                                                     Dyrektor Zarządu Zlewni

                                                                                                                                                                               Fabian Zięba