OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE z dnia 13 października 2023 r.


Na podstawie art. 222 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie informuje, iż na karcie do głosowania znajduje się lista, której rejestracja została unieważniona, to jest lista nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW. Komisja ponadto informuje o warunkach ważności głosu oddanego na kandydata z listy unieważnionej:


1) głos uznaje się za ważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona,
2) głos uznaje się za nieważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Lublinie

Marcin Piotr Chałupka

Komunikat lista uniewazniona