Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej


250 lat temu została utworzona Komisja Edukacji Narodowej, która dzięki wielkiemu wysiłkowi reformatorskiemu stworzyła podwaliny nowoczesnego szkolnictwa. Członkowie KEN zdawali sobie sprawę z faktu, że absolwenci szkół tworzyć będą przyszłość Polski, i że od jakości kształcenia zależą przyszłe losy Rzeczpospolitej.

Zadanie, którego realizacji oczekuje się współcześnie od nauczyciela, można sprowadzić do trzech podstawowych wymogów: udostępniać prawdę, uczyć dobra, przygotowywać do twórczego i odpowiedzialnego bycia. Praca nauczyciela jako powołanie wymaga wielkiej odpowiedzialności i życiowej mądrości.