Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi


W dniu 22 września 2023 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę o dofinansowanie dla Gminy Dzwola z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 191 779,99 zł na „Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00”.

W ramach zadania planowany jest remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00 o łącznej długości 655 m poprzez wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni-wyrównanie profilu i uzupełnienie ubytków; wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami szer. 3,5 m, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego szerokości 3,60 m o grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,50 m o grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 50 cm, gruntowe szerokości 25 cm (razem 75 cm).

W dniu 4 października 2023 r. po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym została podpisana umową z Firmą LACH-POL Sp. z o.o. Koszt wykonania inwestycji to 354 601,62 zł.