Wyniki wyborów parlamentarnych i referendum w gminie Dzwola


Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W gminie Dzwola liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła: 4 768. Lokale wyborcze odwiedziło 3 335 wyborców, którzy oddali 3 296 głosów ważnych w wyborach do Sejmu i 3 290 głosów ważnych w wyborach do Senatu. Frekwencja w  wyborach do Sejmu RP wyniosła 70,30% natomiast do Senatu RP frekwencja wyniosła 70,18%  a w referendum 65,23%.

Na poszczególne komitety wyborcze w wyborach do Sejmu mieszkańcy oddali następujące ilości głosów:

 • KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ           2 499 (75,82%)
 • KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ         298 (9,04%)
 • KW WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE           230 (6,98%)
 • KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI     93 (2,82%)
 • KW POLSKA JEST JEDNA            78 (2,37%)
 • KW NOWA LEWICA      65 (1,97%)
 • KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY      23 (0,70%)
 • KW WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU            10 (0,30%).

Najwięcej głosów otrzymali kandydaci z listy KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:

 • MOSKAL Michał: 889
 • KANTHAK Jan Jakub: 642
 • CZARNEK Przemysław 568.

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu, gmina Dzwola.

 

Do Senatu w gminie Dzwola można było zagłosować na 3 kandydatów, wyniki głosowania:

 • CZELEJ Grzegorz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, liczba głosów: 2 285 (69,45%), kandydat uzyskał mandat
 • MAZUR Stanisław Jan KW NOWA LEWICA, liczba głosów: 613 (18,63%), kandydat nie uzyskał mandatu
 • WYPYCH Michał KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, liczba głosów: 392 (11,91%), kandydat nie uzyskał mandatu.

Wyniki głosowania w wyborach do Senatu, gm. Dzwola.

              

W referendum większość głosujących na cztery zadane pytania zaznaczyła odpowiedź NIE.

Pytanie 1:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Tak 1,45%

98,55% Nie

Pytanie 2:

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Tak 2,64%

97,36% Nie

Pytanie 3:

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Tak 1,86%

98,14% Nie

Pytanie 4:

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Tak 10,05%

89,95% Nie.

Wyniki głosowania w Referendum ogólnokrajowym, gm. Dzwola.