Remont drogi gminnej nr 108995L w Krzemieniu Drugim – odbiór inwestycji


W dniu 19 października 2023 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi od km 2+010,00 do km 2+152,00 i od km 2+157,00 do km 2+670,00”.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 177 800,81 zł, a koszt wykonania inwestycji to 354 601,62 zł.

 

W ramach zadania wykonany został remont dwóch odcinków drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 655 m (Krzemień Majdan) poprzez wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni-wyrównanie profilu i uzupełnienie ubytków; wzmocnienie konstrukcji geosyntetykami szer. 3,5 m, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego szerokości 3,60 m o grubości 3 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 3,50 m o grubości 4 cm oraz wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 50 cm, gruntowe szerokości 25 cm (razem 75 cm).

Wykonawcą prac była Firma LACH-POL Sp. z o.o.