Programu Profilaktyki Raka Piersi – poradnik


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na prośbę Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła do wykorzystania oraz szerokiej dystrybucji informacje na temat profilaktyki raka piersi.

Pismo do JST profilaktyka raka piersi – poradnik